Teras Su Yalıtımı

Teras çatılar üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen olarak ikiye ayrılır. Üzerinde gezilebilen çatılar dinlenme alanı, otopark, helikopter pisti vb. amaçlar için kullanılabilirler. Üzerinde gezilmeyen teras çatılar ise daha çok yapıları dış ortamdan korumak için az yağış alan bölgelerde tercih edilirler. Teras su yalıtımı çok önemli ve detaylı bir konudur.

TERAS SU İZOLASYONU KATMANLAR

Eğim Betonu : %1,5 eğimli ahşap mala perdahılı olarak oluşturulur. Astar Tabaka : Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi sağlamak amacıyla metal yüzeyler bitüm esaslı TS 103 solüsyon, beton yüzeylere ise TS 113 emülsiyon astar sürülerek uygulanır.
Buhar Kesici Tabaka : Kullanılacak buhar kesici malzeme yüksek direnç oluşturabilecek bir tabaka olmalıdır..
Isı Tutucu Tabaka :Kullanılacak ısı tutucular, binaları ısı yönünden koruyarak yoğuşma suyunun oluşmasını da engellerler. Buhar Dengeleyici Tabaka : Oluşması muhtemel su buharının izolasyon tabakasını noktasal olarak etkilememesi ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak için oluşturulurlar. Su Yalıtım Tabakaları : Çatı eğiminin %5’e kadar olması durumunda

bir kat cam tülü ile bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta iki kat polimer bitümlü örtüler uygulanır. % 5 eğimin üzerindeki çatılarda ya da onarım uygulamalarında genellikle polyester keçe taşıyıcılı 4 mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterli gelmektedir.

Koruyucu Tabaka : Teras çatılarda izolasyon uygulamasından sonra yalıtım tabakaları mekanik yüklerden ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunması amacıyla koruyucu bir tabaka yapılması gerekmektedir.